Al info om træningslejren vil komme op her for STT 2.
Info vil ligeledes blive sendt pr. mail. 😎