Frøer er for de mindste børn i alderen ca. 4 år som HAR været tumling

Barnet HAR en forælder med i vandet. Undervisningen foregår i varmtvandsbassinet.
Undervisningen foregår gennem leg og fortællinger

Frøer kommer i naturlig forlængelse af Tumlinge svømning for dem som vurderes at få mest ud af,
t fortsætte deres udvikling i vante omgivelser på dybere vand.
 
Vi arbejder med:
Fortrolighed og tryghed i vand
Komme ned i vandet uden hjælp
Få hovedet under vand og lære at holde vejret
Puste bobler med næsen under. Vand
Holde balance med og under benene på bunden samt bevæge sig rundt i bassinet
Rutsje i vandet
Benspark på mave og ryg
Selvredning og kendskab til generel livredning